„Pływanie niemowląt i małych dzieci”

RB_p

Dziś rozpoczęła się 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pływanie niemowląt i małych dzieci”, poświęcona wymiana doświadczeń na temat metod pracy z niemowlętami i małymi dziećmi w wodzie, w programie konferencji również przewidziano czas na zwiedzanie naszego miasta.

Trudno uwierzyć, że XXI LO ma już 70 lat…

RB=70

130 lat Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia

Rb.p

To był piękny Koncert Jubileuszowy z okazji 130-lecia istnienia Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia.Serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenia!

Inżynieria kosmiczna

RB_K

Polskie Tow. Meteorytowe doceniając udział naukowców z naszego miasta w programie badawczym zjawisk związanych z inżynierią kosmiczną zorganizował tu trzydniowy zjazd, podczas którego uczestnicy wygłoszą kilkadziesiąt wykładów, ale także znajdą czas na poznawanie naszego miasta i regionu.

Turystyka

RB-W

Narodowe Przedstawicielstwo Turystyki Węgierskiej, Dyrekcja Marketingu Północnych Węgier oraz Restauracja Galicja zaprosiły przedstawicieli mediów i biur podróży na spotkanie dotyczące atrakcji krajoznawczych i kulinarnych Węgier.