UŁ 2017/2018

UŁ59

Uniwersytet Łódzki 2017/18 – kolejna uroczysta inauguracja roku akademickiego, składam wszystkim studentom oraz pracownikom uczelni serdeczne życzenia !

UŁ1 UŁ2 UŁ3 UŁ4 UŁ5