Category Archives: Dzieje się

„Pływanie niemowląt i małych dzieci”

RB_p

Dziś rozpoczęła się 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pływanie niemowląt i małych dzieci”, poświęcona wymiana doświadczeń na temat metod pracy z niemowlętami i małymi dziećmi w wodzie, w programie konferencji również przewidziano czas na zwiedzanie naszego miasta.

130 lat Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia

Rb.p

To był piękny Koncert Jubileuszowy z okazji 130-lecia istnienia Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia.Serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenia!

Zdolna młodzież

RB_1

Mamy bardzo zdolną młodzież – składam serdeczne gratulacje zwycięzcom i uczestnikom konkursu historyczno-plastycznego: „Architektura sakralna Łodzi i regionu”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 19 w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

Z okazji Dnia Dziecka

RB,o

Ten wyjątkowy prezent przekazano dzieciom i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Dzięki determinacji radnych gminy Brzeziny, pod wodzą p.Barbary Hojnackiej i p. Marka Kolasy, po wielu latach starań powstała pierwsza w gminie sala z zapleczem rekreacyjnym.

II Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora

RB,8

Zapraszamy na II Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora do
Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Sukcesja”